В реконструираната четириетажна административна сграда на ремонтния завод ще бъде разположена бъдещата администрация, която ще управлява процесите на доставка и преработка на горивото. Нова едноетажна топла връзка ще свързва административната сграда със съседна двуетажна сграда, в която ще бъдат разположени офиси и лаборатории на експерти и технолози.

На територията на завода се предвижда да бъдат реконструирани халета с обща площ над 10 000м2. Върху незастроени терени ще бъдат изградени модули за преработка и съхранение на метан.

Privacy Preference Center