В реконструираната седеметажна административна сграда на машиностроителния завод ще бъде разположена администрация, търговски отдели както и проектантски звена за разработване и въвеждане в производство на различни видове технологично оборудване и машинни детайли.

Privacy Preference Center