През Февруари 2006 година, екипът на фирма ТАСК ЕООД решава да изгради съвременна научно-изследователска лаборатория и производствена база за проучване и внедряване на нови технологии и прототипи за откриване на взривни материали. В разгара на строителния бум в България, темата за устойчивото развитие и енергийната ефективност все още не са така актуални както днес. Въпреки това си бяхме поставили амбициозната задача да изградим сграда, съобразена в максимална степен с тези принципи.

Намерението да се вдъхне нов живот на една изоставена от дълги години сграда, вместо да се премахне изцяло и да се започне работа на чисто”, в повечето случаи води до усложнено проектиране и изпълнение и крие рискове по отношение на предварителните финансови разчети на инвестицията. Въпреки това, обновяването на съществуващи сгради придобива все по-нарастваща популярност в Европа и води до значителни местни и глобални екологически ползи.

Privacy Preference Center