На площ от 2200м2, в сграда на Софийски университет “Климент Охридси” на бул. Ал. Стамболийски, се разполага културно-информационен институт Конфуций на Китайската народна република. Пространство обхващащо партерния етаж на крилото към ул. Опълченска и прилежащите към него производствено-учебни халета на бившия механотехникум, се преустройват изцяло според нуждите на институт Конфуций. Стаите, с изглед към двора на училището, чрез промяна на плановата конфигурация се превръщат в част от учебно-административната зона. Останалата част от учебните зали се разполагат в двете нива, прилежащи към големите производствени халета.

Северното хале се трансформира в многофункционална зала, в която се разполагат мултимедийни интерактивни екрани, показващи традиционни китайски изкуства, културни и исторически забележителности, звукови и визуални демонстрации в областта на музиката, кулинарни, бойни и други сфери от китайската цивилизация през различни епохи от историята.

Южното хале се трансформира в библиотека с кътове за четене и отдих. Частично разделяне на пространството на две нива, чрез отворена галерия, позволява разполагането на книги и на второ ниво.

Цялостна подмяна на отоплителната, електрическата и водопроводната инсталации осигурява съвременен комфорт на обитаване и висока степен на енергийна ефективност. В пространствата на двете халета е предвидена вентилация с рекуперация, като въздухът от прилежащите класни стаи участва в цикъла на топлообмен. Основното отопление е включено към градската топлоразпределителна мрежа, като старите чугунени радиатори се подменят с нови алуминиеви.

Енергоспестяващи осветителни тела осигуряват оптималния разход на енергия за осветления на различните зони. Горни осветления в част от учебните кабинети и двете големи зали осигуряват естествена дневна светлина в широкоплощната конфигурация на културно-информационния център.

Проект: арх. Станислав Константинов, арх. Александър Генчев, арх. Иглика Люцканова

Конструктор : инж. Георги Колчаков

Изпълнител: АТ Инженеринг 2000 ООД

Снимки: Градът Медия Груп; СолЕр Архитекти

Privacy Preference Center