Конферентният център се изгражда като пристройка към съществуващ хотелски комплекс. Той съдържа зала за конференции и фитнес зала, с необходимите за тях обслужващи помещения.

Във обемно-пространственото решение са търсени съвременни форми и материали.

Privacy Preference Center