След мащабна реконструкция на съществуваща административна сграда, фирма Овергаз холдинг се нанася в изцяло обновената сграда, която се превръща в неин централен офис, с приемни зали за посетители, конферентен център.

Privacy Preference Center