С течение на времето църквата е загубила своите основни декоративни елементи по западната, северната и южната фасади. На база на събраните архивни данни, предоставени любезно от Главния архив на Мисионерите Пасионисти в град Рим и от отците пасионисти в България, бяха проучени различните периоди след построяването на църквата през 1860год. до днес. Възстановява се рустиката на мазилката по западната северната и южните фасади. Всички декоративни фризове и пиластри се възстановяват в първоначалният им вид.

Privacy Preference Center