Награди 2023 КАБ- номинация Солер Архитекти

30 год. СолЕр Архитекти

През 2023 год. се навършиха 30 години от създаването на СолЕр Архитекти. Изминалият път беше  изпълнен с предизвикателства и удовлетворение,  с по-големи и по-малки успехи. Благодарим на всички колеги и наши клиенти, които ни подкрепят в този път.

На снимката – номинации на КАБ 2023.