Пасивна къща в Панчарево

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на Passive House Institute,…

Пасивна къща с. Баня, Панагюрище

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на “Passive House Institute,…

Пасивна къща V в кв. Горна Баня

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на “Passive House Institute,…

Пасивна сграда в кв.Надежда, София

Сградата е проектирана по стандарт "Пасивна къща" на Passive House Institute,…

Храм във Враца, пасивна сграда

Нов храм, проектиран по стандарт "Пасивна……

Терминал за обща авиация, Китай

Идеен проект, разработен съвместно с фирма ET “Кали 92”, арх. Станислав…

Терминал за обща авиация, София

Първа награда на конкурс за реконструкция на терминал за обща авиация на летище…