Пасивна къща в Панчарево

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на Passive House Institute, Darmshtadt, Германия.……

Read More

Пасивна къща с. Баня, Панагюрище

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на “Passive House Institute, Darmshtadt, Германия.……

Read More

Пасивна къща V в кв. Горна Баня

Сградата е изградена по стандарт “Пасивна къща” на “Passive House Institute, Darmshtadt, Германия.……

Read More

Пасивна сграда в кв.Надежда, София

Сградата е проектирана по стандарт "Пасивна къща" на Passive House Institute, Darmstadt,……

Read More

Храм във Враца, пасивна сграда

Нов храм, проектиран по стандарт "Пасивна къща"

Read More

Терминал за обща авиация, Китай

Идеен проект, разработен съвместно с фирма ET “Кали 92”, арх. Станислав……

Read More

Терминал за обща авиация, София

Първа награда на конкурс за реконструкция на терминал за обща авиация на летище София, 1998год. (колектив с “Кали 92”……

Read More