За нас

Фирма СолЕр е създадена през 1993 год. с основен предмет на дейност архитектурно проектиране и дизайн.

През последните години приоритет в дейността на фирмата е проектирането на пасивни и почти нулево енергийни сгради, използване на възобновяеми енергийни източници, екологично чисти и рециклируеми строителни материали с оценка на въглеродния отпечатък.

Автори сме на първата сертифицирана пасивна сграда в България – Детска градина “Слънце” в Габрово. (2013 г.)

Сертифицирани проектанти и преподаватели сме от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany.

Съвместно с ЕнЕфект и Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany участваме редица проекти, свързани с обучения на проектанти и строителни специалисти и прилагането на знания и политики за достигане на нивото на почти нулевите сгради при нови сгради и реконструкции.

Контактът ни с експерти от различни страни за нас е безкрайно интересен и полезен. Резултатите от проектите са реална стъпка в прилагането на тези европейски практики у нас.

Привличат ни предизвикателствата и трудните проекти. Сред тях са няколко църкви и църковни комплекси, в които освен сложните канони и богати интериори се опитваме да проведем и прагматичните принципи на енергийна ефективност.

Лицензирани проектанти сме на сгради, паметници на културата. Автори сме на множество реставрации, някои от които са отличени с награди “Сграда на годината”.

Работим в областта на градоустройството и малкия градски дизайн. Понякога се занимаваме с графичен и уеб дизайн, като сме автори на редица запазени знаци и фирмени сайтове.

Обичаме природата, снега, водата, вятъра и животните. Вярваме в почтеността и държим на добрите и коректни взаимоотношения.

Ще се радваме ако и вие станете наши приятели.


Награди

 • “Сграда на годината 2021” – специалната награда за проектът за реставрация на църква “Рождение на Блажена Дева Мария” и светилище “Евгений Босилков” в Белене.
 • Награда на Баумит за Фасада на годината 2019год,  – втора награда в категория “Термично саниране” на проектът за цялостна реконструкция на училище “Васил Левски” в Габрово.
 • “Сграда на годината” 2016 в категория “Сгради социална инфраструктура”Китайски културен център„Институт Конфуций“ (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • “Сграда на годината 2015”  – специална наградаи плакет  за Първата сертифицирана пасивна сграда в България—Детска градина “Слънце”, Габрово.
 • Награда на “Сграда на годината” 2014 год. за Реставрация и адаптация на Централна минерална баня в музей на София, (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Трета награда на национален конкурс за детска градина в Свиленград, 2013 год.
 • Сграда на Годината 2010 год. – номинация за Научно-изследователска лаборатория на Таск ЕООД, гр. Правец.
 • Награда на Баумит за Фасада на годината 2009год. за Саниране на Блок 17, Благоевград.
 • Награда на Столична община на Национална изложба “Изкуството на обществения форум” за параклис Св. Иван Рилски, Студентски град, София, 2006г., (в колектив с арх. Гергана Гитева).
 • Награда на Министерство на труда и социалните грижи на Национална изложба “Изкуството на обществения форум” за параклис Св. Иван Рилски, Студентски град, София, 2006г. (колектив с арх. Гергана Гитева).
 • Първа награда на конкурс за жилищна сграда и търговски комплекс в Благоевград, 2005, (в колектив с Рапидограф ООД, арх. Христина Врабчева).
 • Първа награда за шоурум на Мазда в София, 2003.
 • Втора награда на национален конкурс за реставрация и консервация на църквата “Св. 40 Мъченици” във ВеликоТърново .
 • Първа награда на национален конкурс за реставрация и адаптация на Централна минерална баня в музей на София,1999год. (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Годишна награда на Голяма столична община за градски дизайн за стълба към„Макдоналдс“ зад НДК, 1998год.
 • Първа награда на национален конкурс за реконструкция на площад Славейков и околното квартално пространство, София, 1998год. (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Първа награда на конкурс за реконструкция на терминал за обща авиация на летище София, 1998год. (в колектив с арх. Станислав Константинов). Голямата награда на САБ за най-добър дипломен проект за 1997год. (Александър Генчев).
 • Голямата награда наICOMOS (Международен комитет за археологически паметници и исторически градове) за най-добър дипломен проект в областта на опазване на архитектурното наследство, 1997год. (Александър Генчев)
 • Първа награда на компютърната лаборатория на ВИАС за прилагане на компютърни технологии в архитектурното проектиране, 1997год. (Александър Генчев)

Екип

Александър  Генчев

образование

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1997год. , специалност Архитектура (МА)

Френска езикова гимназия, 1988год., София

специализации

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант за обследване на енергийна ефективност  и сертифициране на сгради , ТУ, София

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

чужди езици

френски, английски и руски

работа към други фирми и организации

2000-2001 – Cibex International, Paris; Coteba Int., Paris, клон София. Супервайзер на обект Хилтън, София, част Архитектура

1998-2000 – ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма “Tidy Towns” за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1997-1998 – Italian Design Center, София. Интериорни проекти за обзавеждане и осветление на жилищни и обществени сгради.

Иглика Люцканова

образование

Университет на Руан, Франция 1995-1996, Магистър по урбанизъм и градоустройство.

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1994год. , специалност Архитектура (МА)

Природо-математическа гимназия, Пловдив, 1988г.

специализации

Сертифициран проектант на пасивни сгради, Сертификат “Passive house designer”, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

чужди езици

английски, френски и руски

работа към други фирми и организации

2005-2006 – Dorsch Consult, Germany, ръководител на отдел проектиране

2004 – STRAАBAG International GMBH, Austria, клон София, главен изпълнител на летище София.

1998-2000 – ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма “Tidy Towns” за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1996-1997 – Архитектурен отдел към кметството на община Мейо, Ирландия. Благоустрояване на градски центрове. Проекти за подновяване и освежаване на улични фасадни фронтове по основните градски улични артерии.

Милан Рашевски

образование

Немска езикова гимназия, София, 2005г.

Висш институт по архитектура и строителство, специалност “Архитектура”, София, 2005-2007год.

RWTH Aachen /Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen/, 2008-2010

специализации

Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония, 2013

чужди езици

Немски, английски, испански, сърбохърватски, японски

работа към други фирми и организации

2013 – Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония

2012 – Факултет за строително инженерство Осийек, Хърватска

2011 – Intelec Ingeneria, Espana. Енергийно консултиране, възобновяеми енергии, фасадни решения

2010 – Antonio Aguayo Perez, Espana. Архитектурно проектиране, конструктивни детайли, замервания.

2005-2006 – Гебор ООД, България. Строителен работник. Хидроизолационни, бетонови и бояджийски работи, техническа документация и организация на строителната площадка.