Центърът за знания по енергийна ефективност и ВЕИ в сградите провежда редовни обучения в сградата на УАСГ. Неговата основна цел е да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски услуги за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради с инсталации за ВЕИ.

Специалистите от СолЕр Архитекти, съвместно с екипа на ЕнЕфект са основни лектори в различните учебните програми, които центъра предлага.

На 14.04.2019 год. завърши курсът за Сертифициране на строителни специалисти на Пасивни сгради.