За нас

За нас

Фирма СолЕр е създадена през 1993 год. с основен предмет на дейност архитектурно проектиране и дизайн.

През последните години приоритет в дейността на фирмата е проектирането на пасивни и почти нулево енергийни сгради, използване на възобновяеми енергийни източници, екологично чисти и рециклируеми строителни материали с оценка на въглеродния отпечатък.

Автори сме на първата сертифицирана пасивна сграда в България – Детска градина “Слънце” в Габрово. (2013 г.)

Сертифицирани проектанти и преподаватели сме от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany.

Съвместно с ЕнЕфект и Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany участваме редица проекти, свързани с обучения на проектанти и строителни специалисти и прилагането на знания и политики за достигане на нивото на почти нулевите сгради при нови сгради и реконструкции.

Контактът ни с експерти от различни страни за нас е безкрайно интересен и полезен. Резултатите от проектите са реална стъпка в прилагането на тези европейски практики у нас.

Привличат ни предизвикателствата и трудните проекти. Сред тях са няколко църкви и църковни комплекси, в които освен сложните канони и богати интериори се опитваме да проведем и прагматичните принципи на енергийна ефективност.

Лицензирани проектанти сме на сгради, паметници на културата. Автори сме на множество реставрации, някои от които са отличени с награди “Сграда на годината”.

Работим в областта на градоустройството и малкия градски дизайн. Понякога се занимаваме с графичен и уеб дизайн, като сме автори на редица запазени знаци и фирмени сайтове.

Обичаме природата, снега, водата, вятъра и животните. Вярваме в почтеността и държим на добрите и коректни взаимоотношения.

Ще се радваме ако и вие станете наши приятели.


Награди

 • “Сграда на годината 2021” – специалната награда за проектът за реставрация на църква “Рождение на Блажена Дева Мария” и светилище “Евгений Босилков” в Белене.
 • Награда на Баумит за Фасада на годината 2019год,  – втора награда в категория “Термично саниране” на проектът за цялостна реконструкция на училище “Васил Левски” в Габрово.
 • “Сграда на годината” 2016 в категория “Сгради социална инфраструктура”Китайски културен център„Институт Конфуций“ (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • “Сграда на годината 2015”  – специална наградаи плакет  за Първата сертифицирана пасивна сграда в България—Детска градина “Слънце”, Габрово.
 • Награда на “Сграда на годината” 2014 год. за Реставрация и адаптация на Централна минерална баня в музей на София, (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Трета награда на национален конкурс за детска градина в Свиленград, 2013 год.
 • Сграда на Годината 2010 год. – номинация за Научно-изследователска лаборатория на Таск ЕООД, гр. Правец.
 • Награда на Баумит за Фасада на годината 2009год. за Саниране на Блок 17, Благоевград.
 • Награда на Столична община на Национална изложба “Изкуството на обществения форум” за параклис Св. Иван Рилски, Студентски град, София, 2006г., (в колектив с арх. Гергана Гитева).
 • Награда на Министерство на труда и социалните грижи на Национална изложба “Изкуството на обществения форум” за параклис Св. Иван Рилски, Студентски град, София, 2006г. (колектив с арх. Гергана Гитева).

 • Първа награда на конкурс за жилищна сграда и търговски комплекс в Благоевград, 2005, (в колектив с Рапидограф ООД, арх. Христина Врабчева).
 • Първа награда за шоурум на Мазда в София, 2003.
 • Втора награда на национален конкурс за реставрация и консервация на църквата “Св. 40 Мъченици” във ВеликоТърново .
 • Първа награда на национален конкурс за реставрация и адаптация на Централна минерална баня в музей на София,1999год. (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Годишна награда на Голяма столична община за градски дизайн за стълба към„Макдоналдс“ зад НДК, 1998год.
 • Първа награда на национален конкурс за реконструкция на площад Славейков и околното квартално пространство, София, 1998год. (в колектив с арх. Станислав Константинов).
 • Първа награда на конкурс за реконструкция на терминал за обща авиация на летище София, 1998год. (в колектив с арх. Станислав Константинов). Голямата награда на САБ за най-добър дипломен проект за 1997год. (Александър Генчев).
 • Голямата награда наICOMOS (Международен комитет за археологически паметници и исторически градове) за най-добър дипломен проект в областта на опазване на архитектурното наследство, 1997год. (Александър Генчев)
 • Първа награда на компютърната лаборатория на ВИАС за прилагане на компютърни технологии в архитектурното проектиране, 1997год. (Александър Генчев)


Екип

Александър  Генчев

образование

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1997год. , специалност Архитектура (МА)

Френска езикова гимназия, 1988год., София

специализации

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант за обследване на енергийна ефективност  и сертифициране на сгради , ТУ, София

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

чужди езици

френски, английски и руски

работа към други фирми и организации

2000-2001 – Cibex International, Paris; Coteba Int., Paris, клон София. Супервайзер на обект Хилтън, София, част Архитектура

1998-2000 – ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма “Tidy Towns” за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1997-1998 – Italian Design Center, София. Интериорни проекти за обзавеждане и осветление на жилищни и обществени сгради.

Иглика Люцканова

образование

Университет на Руан, Франция 1995-1996, Магистър по урбанизъм и градоустройство.

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1994год. , специалност Архитектура (МА)

Природо-математическа гимназия, Пловдив, 1988г.

специализации

Сертифициран проектант на пасивни сгради, Сертификат “Passive house designer”, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

чужди езици

английски, френски и руски

работа към други фирми и организации

2005-2006 – Dorsch Consult, Germany, ръководител на отдел проектиране

2004 – STRAАBAG International GMBH, Austria, клон София, главен изпълнител на летище София.

1998-2000 – ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма “Tidy Towns” за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1996-1997 – Архитектурен отдел към кметството на община Мейо, Ирландия. Благоустрояване на градски центрове. Проекти за подновяване и освежаване на улични фасадни фронтове по основните градски улични артерии.

Милан Рашевски

образование

Немска езикова гимназия, София, 2005г.

Висш институт по архитектура и строителство, специалност “Архитектура”, София, 2005-2007год.

RWTH Aachen /Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen/, 2008-2010

специализации

Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония, 2013

чужди езици

Немски, английски, испански, сърбохърватски, японски

работа към други фирми и организации

2013 – Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония

2012 – Факултет за строително инженерство Осийек, Хърватска

2011 – Intelec Ingeneria, Espana. Енергийно консултиране, възобновяеми енергии, фасадни решения

2010 – Antonio Aguayo Perez, Espana. Архитектурно проектиране, конструктивни детайли, замервания.

2005-2006 – Гебор ООД, България. Строителен работник. Хидроизолационни, бетонови и бояджийски работи, техническа документация и организация на строителната площадка.


ПАСИВНА КЪЩА

Пасивна къща е сграда, която е едновременно  здравословна, комфортна, енергийно ефективна и икономически достъпна. Създадена като стандарт от немския институт ” Пасивна къща “, Дармщадт,  днес концепцията има широко приложение в практиката и се е доказала във всички климатични зони и за всякакъв вид сгради.

Какво е особеното при пасивната къща?

Пасивните къщи ефективно оползотворяват топлината от слънцето и  от вътрешните топлинни източници – хора и електроуреди, като по този начин отпада необходимостта  от използването на конвенционална отоплителна система. Tака се постига над 75% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение с действащите нормативи.  През топлите месеци пасивните къщи прилагат пасивно охлаждане, чрез засенчване и нощна вентилация.

Пасивните къщи са здравословни, защото гарантират добро качество на вътрешния въздух. При качественото строителство дори и на стандартни сгради притокът на пресен въздух през пукнатини, фуги и дограми е силно ограничен, поради което се препоръчва редовно проветряване чрез отваряне на прозорците.

Това води до дискомфорт от теченията и огромни загуби на енергия. При Пасивните къщи вентилационната система осигурява постоянен приток на свеж въздух на много ниски скорости и без неприятни течения, като  оползотворява топлината на изхвърляния въздух чрез високо ефективен рекуператор.

Пасивните къщи са ценени заради комфорта, които предлагат. Вътрешните  повърхности запазват почти същата температура като на вътрешния въздух дори и при екстремни климатични условия. Подходящите прозорци с трислоен стъклопакет и качествената сградна обвивка от добре изолирани стени, под и покрив, запазват желаната топлина вътре в къщата през зимата, а нежеланата горещина – вън от нея през лятото.

Оскъпяването за строителство на пасивна къща варира между 5 и 15 % в зависимост от проекта. Инвестицията се изплаща за около 10 години от спестената енергия, като комфорта не може да бъде оценен с икономически показатели.

Основните критерии за постигане на стандарта „Пасивна къща“ са :

 1. Необходимата енергия за отопление не трябва да надвишава 15 kWh на квадратен метър за година. (Qmax,heat  ≤ 15 kWh/(m²a))
 2. Общото потребление на първична енергия за отопление, вентилация, топла вода, домакински електроуреди и осветление не трябва да надхвърлят 120 kWh на квадратен метър за година (≤ 120 kWh/(m²a))
 3. Сградата трябва да е въздухоплътна – да не допуска преминаване на въздух през пукнатини, процепи и отвори повече 60 % от вътрешния обем на въздуха за един час при налягане 50 Ра. Въздухоплътността се удостоверчва с тест  ( blower door test) с мощни вентилатори, които нагнетяват вътрешния въздух. Измерената стойност трябва да бъде ≤ 0.6 h-1 (стремеж към по-ниски стойности!)

 

Тези основни критерии се изчисляват със специален софтуер, разработен от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany, автор на концепцията за „Пасивната сграда“, след дълги изследвания и наблюдения на реално построени обекти.

Много важни в проекта се оказват ориентацията на сградата, формата и обема й, разположението и големината на прозорците. Тук важен е опитът на проектантите. Други важни елементи за постигане на горната концепция са:

  • Много добра, непрекъсната топлоизолационна обвивка на сградата. Обикновено е необходима топлоизолация между 20 и 30 см. в зависимост от вида на сградата и климатичните фактори. За сравнение според нормите в момента се полагат между 8 и 12 см. топлоизолация.
  • Топлинните мостове възникват навсякъде, където е нарушена топлоизолационната обвивка на сградата – при балкони, покриви, при смяна на материали, при монтирането на прозорците. Те са местата,  през  които би могла да излезе топлина през конструкцията на сградата. Стандартът ограничава до минимум топлинните мостове. Това се постига с внимателно и детайлно проектиране. Ако все пак се налага от конструктивни съображения да се допусне термомост, той се изчислява  внимателно и се добавя към общите сметки, за да бъде компенсиран по друг начин.
  • Основен елемент е вентилационната система с изпозване на отпадната топлина от изхвърляния въздух – така наречената вентилация с рекуперация. Принципът е, че преди да се изхвърли топлия въздух от къщата минава през рекуператор, в който се отнема топлината му и се предава на входящия пресен въздух. Днес вече има рекуператори, които могат да уловят до 92 % от топлината на изхвърляние въздух. Въздухът се подава на ниски скорости и не предизвиква течения. Вентилационната система може да бъде спирана, за да се използва естествена вентилация през прозорците, когато това е подходящо.
  • Максимално добри прозорци – в зависимост от климатичната зона се избират съответните коефициенти за топлопреминаване на рамката и стъклопакета. Най-често за България се използват прозорци с общ коефициент на топлопреминаване по-малък от 0,8 W/m²K (троен стъклопакет с две нискоемисионни стъкла). Важно е да се отчете и светлопропускливостта на стъклопакета- коефициент на слънчеви печалби g ≥ 50% – 55%, за да се осигури оптималното използване на слънчевата енергия.
  • Както споменахме по-горе, въздухоплътността на сградата е основен критерий. В проекта се определя въздухоплътния слой. При изпълнението всички преминавания през въздухоплътния слой трябва внимателно да се обработят, за да не допускат течове.

Стандартът „Пасивна къща“ е гъвкава концепция, която може да се използва  при проектирането на всякакъв вид сгради – офиси, банки, жилищни сгради, дори супермаркети и църкви. Особено подходяща е за сгради със събиране на хора като детски градини, училища и т.н.

Собствениците на сгради, давани под наем,  предпочитат стандарта „Пасивна сграда“, защото той гарантира минимални разходи за експлоатация и така и собствениците и наемателите са спокойни, че разходите ще могат да бъдат обслужвани.

В много държави стандартът е задължителен за всички общински сгради и социални жилища.

Да , за всички климатични зони критериите на стандарта са едни и същи и са базирани на способността на сградата да се отопля чрез подавания въздух.

За различните сгради  в различните  климатити, обаче,  това се постига по различен начин. Например Пасивна сграда в Дания би се нуждаела от повече топлоизолация от сграда в  Южна Италия, където дори може да се наложи да се премахне част от топлоизолацията към земята.

Всички знаем, че след подмяната на дограмата на старите ни апартаменти с нова по-качествена и по-въздухоплътна дограма, се появява мухъл. Налага се постоянно проветряване на помещенията чрез отваряне на прозорци и създаване на течение, което представлява загуба на топлина и дискомфорт. При съвременното строителство, дори за непасивни сгради, се препоръчва вентилационна система, която да осигури необходимото качество на въздуха и комфорт.

При Пасивните сгради се използва вентилационна система, която подменя целия обем въздух в сградата за период от 1 до 4 часа. Свежият въздух предварително се филтрира, като по този начин се ограничава навлизането на полени или твърди прахови частици от замърсители на външния въздух. След това той се подава в рекуператор, където се затопля, без да се среща от топлината, отнета от въздуха, който се изхвърля от помещенията. Така затоплен въздуха се подава високо в помещенията през струйни дюзи, плъзга се по тавана и равномерно се разпространява в помещението при скорости, които са едва забележими и не създават течения и дискомфорт. Оттам през решетки и отвори под или над вратите се прехвърля през коридорите към  баните и кухните, откъдето се изсмуква и през рекуператора (където отдава от 75%  до 90% от топлината си) се изхвърля навън.

Вентилационната система в пасивната къща е система за подаване на свеж въздух, а не климатична система, която рециркулира вътрешния въздух. Бактериалният растеж е проблем само в слабо поддържаните рециркулиращи въздушни системи, но не и на този вид вентилация.

Шумовете на вентилатора и вентила почти напълно се елиминират от мерки за контрол на звука, като монтиране на заглушители, ниска скорост на въздуха и акустична облицовка на въздуховодите.

Въздухът се подава при скорости, които са едва забележими и не създават течения и дискомфорт.

Не, не е. Материалите в пасивната къща са същите като качествените материали в конвенционалното строителство.

Вентилационната система е лесна за употреба и лесна за управление –  с по-малко контроли, отколкото обикновената телевизия. Технологията е толкова проста, че няма нужда да наемате някой, който да извършва подмяната на въздушния филтър всяка година – можете да го направите сами.


ВЪПРОСИ

FAQ

Често задавани въпроси за инвестиционното проектиране

Какви документи са необходими за стартиране на инвестиционния проект?

Представлява извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Скицата се издава от техническа служба или от гишетата за обслужване на населението в местната община и отнема до 15 дни в зависимост от вида на услугата. Таксите се определят от общините.

Необходими документи за издаването на скица:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост.

Представлява извадка от действащ подробен устройствен план, с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки.  Във визата са нанесени  са допустимите линии на застрояване и задължителните отстояния от съседните имоти, указани са техническите параметри на застрояване – допустими височини, плътност, интензивност , озеленяване и др. За издаване на виза за проектиране е необходимо имотът да представлява УПИ (урегулиран поземлен имот).  Ако имотът представлява поземлен имот (ПИ), то е необходимо да се предприемат  действия за урегулирането му.

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др.

Визата се издава от общинските администрации в срок до 15 дни в зависимост от вида на услугата.

Необходими документи за издаването на виза за проектиране:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост;
-скица на недвижимия имот;
-мотивирано предложение – изисква се от повечето общини, като можем да съдействаме за изготвянето му.

Скицата и визата имат срок на валидност след издаването – 6 месеца. За удължаването на този срок скицата и визата могат да бъдат заверени в съответната дирекция „кадастър” към общината. 

Необходимо е да се сключи предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа с регионалното ЕРП. Документът се нарича “Проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”. За изготвянето му е  необходимо да се  предостави информация за предполагаемата инсталирана мощност и типа на електрозахранването – монофазно или трифазно (консултирайте се с проектанта).

Електроразпределителното дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, брой на фазите в мястото на присъединяването, точка на мерене на консумираната електроенергия.

Срокът за подписване на договора е до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното ЕРП.  Необходими документи:
– заявление по образец;
– виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план ( по чл.140 и чл. 150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила;
– документ за собственост.

Регионалното ВИК дружество предоставя необходимите данни за присъединяване на новопроектираната сграда към съществуващите ВИК системи. Ако в населеното място няма изградена канализационна система, то е необходимо в изготвяния технически проект да залегне проектиране и изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отходна вода.

Необходимото време за изготвяне на предварителния договор е 30 работни дни. Необходимите документи са издаването му са:
– заявление по образец;
– виза за проектиране с нанесен подземен кадастър (където има такъв);
– документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

Геодезическото заснемане служи за основа на проектирането на сградата. То се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота. Измерват се границите, нанася се денивелацията на терена, съществуващи дървета и сгради. Измерването и отлагането му в дигитален вид отнема до две седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.

Геоложкият доклад описва геоложките и хидрогеоложките характеристики на терена. Отнема до три седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.


Съдържание на инвестиционния проект:

1. Геодезия (геодезична снимка, вертикална планировка, трасировъчен план)
2. Архитектура
3. Строителни конструкции и Технически контрол по част строителни конструкции
5. Електроинсталации
6. Водоснабдяване и канализация
7. Отопление и вентилация
8. Енергийна ефективност
9. Доклад за оценка на енергийната ефективност
10. Пожарна безопасност – за сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м. и над два етажа (в т.ч. подземните етажи)

 1.  Озеленяване
 2. Автоматизация – “смарт” системи
 3. Охранителна система, видеонаблюдение, управление на засенчване и др.
 4. ПУОСО – План за управление на строителните отпадъци. Изготвя се от строителя по искане на Общината – можем да съдействаме за изготването му.
 5. ПБЗ – План за безопасност и здраве. Изготвя се от строителя по искане на Общината – можем да съдействаме за изготването му.


Одобряване  на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж

Техническите или работните инвестиционни проекти по всички части се съгласуват и одобряват от Главния архитект на общината и са основание за издаване на разрешение за строеж.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни за разглеждане от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) или 14 дни с доклад за оценка на съответствието.

Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

 1. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (по образец);
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
 4. Виза за проектиране;
 5. Три копия от инвестиционния проект, в обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;
 6. Решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
 7. Оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице или решение на съответния експертен съвет в случаите, когато такава оценка не е изготвена, липсва положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите по I-ва и II-ра категория и не са сключени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на тяхната инфраструктура
 8. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник);
 9. Документ за платена такса.

Инвестиционният проект подлежи на съгласуване и одобряване от Главния архитект на Общината.

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от внасянето на документацията и е 14-дневен – в случаите, когато има изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, и едномесечен – при изготвяне на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ.

Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

Оценката за съответствие се извършва:

 1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
 2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;
 3. като съгласуване на част “Конструктивна” от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта – за обекти от трета до пета категория;

4. като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация – за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад на консултант.

 

Съгласуването и одобряването се извършват, като всички части на проекта се подпечатват с печата на общинската администрация, органът отбелязва името и длъжността си и полага подпис. Одобрените проекти, като неразделна част от издадените въз основа на тях разрешения за строеж, се съхраняват безсрочно, в техническия архив на общината (чл. 5, ал. 5 от ЗУТ).

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

 

В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

Издава се от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет – от главния архитект на района. Издава се на възложителя възоснова на одобрен проект във фаза технически или работен проект. Ако в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

При промяна на инвестиционните намерения след издаването на разрешение за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.КОНТАКТИ

 

 

 

Контакти

Александър Генчев
++359 899 844 683


e-mail: alexander@solair-bg.eu

Офис

бул. "Македония" 15А
София, 1606

Get Directions