Показатели за енергийна ефективност изчислени с PHPP:
Специфична годишна енергия за отопление: 15,47kWh/m2 год.
Обща енергия: 40
W/m2 
Първична енергия: 102 
kWh /(m2a) Въздухоплътност: n50 = 0.55/h

Построена на площ от 500м2, на две нива с обща разгъната площ 1000м2, градината е предназначена за 90-100 деца, разделени в три самостоятелни групи. На приземно ниво с изглед на юг, са разположени една от групите и многофункционална зала/физкултурен салон с връзка към южен двор с кътове за игра. Входът за родители е от северната фасада с прилежащо фоайе и асансьор. На второ ниво са разположени две детски групи, фоайе, стаи за учители и обслужващи помещения.

Всички помещения за деца са ориентирани на юг. Със специализиран софтуер PHPP са изчислени годишните разхода на енергия за отопление и охлажданеспоред стандарта “Пасивна къща” и са съобразени всички детайли, термомостове, слънчеви печалби и термозагуби така, че сградата да покрие изискванията за специфичен разход на енергия на m2/годишно.

Външни слънцезащитни щори предпазват сградата от прегряване през лятото.

Положена е топлоизолация EPS с графитни частици с дебелина 20см и PVCдограма с троен стъклопакет с две нискоемисионни стъкла с U<0.85 W/m2K.

Вентилационна система с рекуператор с КПД>75% осигурява постоянен свеж въздух в помещенията и намалява разходите за отопление през зимата. Слънчеви термопанели за подгряване на БГВ намаляват общите енергийни разходи на сградата. За отопление и охлаждане е предвидена термопомпа въздух-вода. Осигурена е възможност за естествена вентилация, чрез напречно проветряване във всички части на сградата.

Privacy Preference Center