Църквата „Св. Никола” в село Ковачевица е изградена през периода 1841-1848 по време на тежките години на турско робство, от местни майстори и с усилията на цялото население. Тя е била символ на надеждата за по-добър живот, упование и закрила от страданията. Затова я посветили на св. Никола, закрилник на пътниците, гурбетчиите и бежанците, каквото в своя корен било цялото население на селото.

Фасадите са в относително добро състояние. Не се предвижда никаква намеса по тях, която да променя  оригиналния им вид.

Предвиждат се частични реставрационни работи и обработване на компрометирани от времето места. На различни места по фасадата се наблюдават следи от частични ремонтни работи, замазване на пукнатини, запълване на фуги и укрепване с циментов разтвор, върху който е нанасян варов разтвор. Предвижда се цялостно почистване и сваляне на всички циментови пластове до варова зидария и каменни блокове, след което полагане на нова бадана.

Privacy Preference Center