Проектът предвижда изграждането на терминал за регазификация на втечнен газ (LNG) и разпределението му към търговски вериги газ станции на територията на Балканския полуостров.

Privacy Preference Center