Показатели за енергийна ефективност изчислени с PHPP:
Специфична годишна енергия за отопление: 13,15 kWh/m2 год.
Обща енергия: 38 kWh/m2 год
Първична енергия: 118 kWh/m2 год

Моменти от освещаването на основния камък на църквата и строителството.

Privacy Preference Center